ELECTIONS THE HIGHER OFFICIAL OF THE MUNICIPALITY: LEGAL MODELS
Rubrics: ARTICLES
Abstract and keywords
Abstract (English):
High dynamics of improving federal legislation determines the relevance of consideration the order of election of officers. The legal status of officials is a basic institution of constitutional law and requires detailed consideration. Description of new legislative model the order of election of the higher officials of municipalities are the purpose of the work. Consideration of designated questions in the context of enforcement practice is the main objective of the study. The conclusions of the paper, allow to use new legislative provisions in accordance with the legal nature of the institution.

Keywords:
head of municipality, local self-government, elections, election procedure, the competitive commission, the unity of the public authorities
Text

Высшим должностным лицом муниципального образования, которое наделяется уставом муниципального образования собственными полномочиями по решению вопросов местного значения, является глава муниципального образования.
Институт главы местного самоуправления введен Положением об основах организации местного самоуправления в Российской Федерации на период поэтапной конституционной реформы, утвержденным Указом Президента РФ от 26 октября 1993 г. № 1760 «О реформе местного самоуправления в Российской Федерации». Глава избирался населением непосредственно или назначался высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации [1]. Действующее нормативное регулирование предусматривает вариативность порядка избрания главы муниципального образования, что позволяет учитывать особенности территорий при выборе оптимальной для конкретного муниципального образования модели организации местного самоуправления.

References

1. Vinogradova P.A. Istoricheskiy analiz pravovogo regulirovaniya mestnogo samoupravleniya v Rossii. Pravovye osnovy mestnogo samoupravleniya v Rossiyskoy Federatsii. M.: Yurisprudentsiya, 2007. S. 28.

2. Opredelenie Konstitutsionnogo Suda RF ot 2 noyabrya 2006 g. № 540-O «Po zaprosu Pravitel´stva Samarskoy oblasti o proverke konstitutsionnosti st. 1, ch. 6 i 8 st. 2 Federal´nogo zakona “O vnesenii izmeneniy i dopolneniy v Federal´nyy zakon Ob obshchikh printsipakh organizatsii zakonodatel´nykh (predstavitel´nykh) i ispolnitel´nykh organov gosudarstvennoy vlasti sub´´ektov RF i st. 50 Federal´nogo zakona Ob obshchikh printsipakh organizatsii mestnogo samoupravleniya v RF”». SPS «Konsul´tantPlyus».

3. Vinogradova P.A. Pravovye aspekty obespecheniya konstitutsionnykh garantiy mestnogo samoupravleniya: dis. … kand. yurid. nauk. M., 2006. S. 29.

4. Opredelenie Konstitutsionnogo Suda RF ot 17 iyunya 2008 g. № 435-O-O «Ob otkaze v prinyatii k rassmotreniyu zhaloby grazhdanina Forisa Konstantina Mikhaylovicha na narushenie ego konstitutsionnykh prav abzatsem desyatym podp. 2 p. 1 st. 49 Zemel´nogo kodeksa RF». SPS «Konsul´tantPlyus».

5. Vinogradova P.A. Razvitie konstitutsionnykh polozheniy o mestnom samoupravlenii. Kul´tura: upravlenie, ekonomika, pravo. 2014. № 4. S. 15-20; Rossiyskaya yustitsiya. 2014. № 8. S. 2-5.

6. Opredelenie Konstitutsionnogo Suda RF ot 29 sentyabrya 2011 g. № 1319-O-O «Ob otkaze v prinyatii rassmotreniyu zhaloby grazhdan Averkieva Igorya Valer´evicha, Kovina Vitaliya Sergeevicha i drugikh na narushenie ikh konstitutsionnykh prav p. 1 ch. 2 st. 36 Federal´nogo zakona “Ob obshchikh printsipakh organizatsii mestnogo samoupravleniya v RF”». SPS «Konsul´tantPlyus».

7. Vinogradova P.A. Kvalifikatsiya korruptsionnykh deyaniy na munitsipal´nom urovne. Munitsipal´naya sluzhba: pravovye voprosy. 2015. № 1. S. 18-21.


Login or Create
* Forgot password?